team door ogen paard

Een goed team door de ogen van een paard

Geschreven door JOE

Je zult wel denken, hoe kan een paard nou weten wat een goed team is? Nou eigenlijk als geen ander, want ze zijn onderdeel van een team en we noemen dat team de kudde. In de kudde is ieder lid belangrijk en heeft zijn eigen plek, is er een rolverdeling en gaat het belang van de kudde als geheel voor op het belang van het individu. Er zijn dus best wel wat parallellen met een mensenteam.

Belang van groepsnormen

Bij Google hebben ze onderzoek gedaan wat een team goed maakt. Naar voren kwam dat groepsnormen het meest bepalend zijn voor het goed functioneren van het team. Als eerste belangrijke sleutelnormen worden genoemd veiligheid – het vermogen van de teamleden om anderen in het team te vertrouwen – en betrouwbaarheid – leden kunnen op elkaar vertrouwen om de vereiste taken te voltooien. Daarin komt de behoefte van een mensenteam dus overeen met die van een kudde paarden. De volgende sleutelnorm die genoemd wordt, is Structuur en duidelijkheid – elke persoon in het team heeft een specifieke rol, begrijpt zijn of haar lange en korte termijn doelen en ziet hoe dit bijdraagt aan de algemene doelstellingen van het team.

Vijf rollen

In de kudde is dit te vertalen naar de vijf rollen die waarneembaar zijn en die gezamenlijk zorgen voor rust voor alle kuddeleden en voor het goed functioneren van de kudde als geheel. De afzonderlijke kuddeleden nemen de rollen situationeel. Zo is de rol van Leider, het paard dat deze rol neemt zal gevolgd worden omdat het weet waar de waterbron is en waar de groenste weides zijn. En de rol van Dominant, de rol die ingezet wordt om grenzen aan te geven, conflicten te beslechten en het tempo te bepalen. Ieder paard neemt ook een groot deel van de tijd de rol van metgezel en onderhoudt vanuit die rol contact met andere kuddeleden. Alle rollen hebben een kwaliteit, maar kennen ook een valkuil.

Een paard dat in een groep mensen komt, zal razendsnel scannen hoe het met iedereen in deze mensenkudde gesteld is als persoon én hoe het met de veiligheid is, wat de rangorde is en of er gezamenlijkheid is. Vooral dat laatste is de doorslaggevende factoor voor een paard in de keuze of het zich aan wil sluiten bij de mensenkudde. Dus als er iets speelt in een team op deze thema’s zal een paard dat direct laten zien in de aanwezig- dan afwezigheid van de bereidheid om verbinding met de mensen aan te gaan.

Ieder leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap; hoe geef je leiding aan jezelf en aan jouw leven. Als je je daar bewust van bent, kun je vervolgens kijken naar hoe je dat doet in relatie tot anderen, bv als partner, familie- en/of teamlid.

Authentiek Leiderschap

In de training Authentiek Leiderschap staan de vijf rollen centraal. In de trainig ervaar je hoe jij de rollen nu inzet en is er alle ruimte om te experimenten en te ervaren hoe je dat op een voor jou natuurlijk wijze kunt doen, waardoor je jouw positie in relatie met anderen, en ook als teamlid bewuster inneemt.

Artikel delen:

Samen sparren?

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek over jouw vragen en wensen met betrekking tot het inzetten van talenten voor jezelf, je team of je organisatie.