TMA methode

De Talent Motivatie Analyse Methode gaat ervan uit dat mensen het best functioneren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Sterker nog, als mensen weten wat ze drijft en waar de eigen talenten liggen, snappen ze direct waarom ze gelukkig of ongelukkig zijn in hun werk. Mensen begrijpen meestal ook de relatie tussen hun arbeidsproductiviteit en effectief functioneren enerzijds en de eigen drijfveren en talenten anderzijds.

In de praktijk zie je dat mensen met kennis van de eigen drijfveren/talenten arbeidsmobieler zijn. Ze bewegen sneller naar andere arbeid als het werk niet meer past bij de persoonlijke drive. Dat is de inspirerende kracht van zelfinzicht in drijfveren/talenten in combinatie met het menselijk verlangen naar zinvol en passend werk. Vanuit de TMA filosofie is dat voor werknemers en werkgevers goed nieuws, omdat het zelfinzicht in drijfveren/talenten een bijdrage levert aan het verhogen van de toegevoegde waarde van mens & organisatie en het geluk van mensen.

De zes stappen van de TMA methode

Ontwikkelen is natuurlijk groeien in jouw unieke talenten, zodat jij kunt doen waar je goed in bent. Jouw talenten kun je inzetten in je persoonlijke ontwikkeling, voor de ontwikkeling van een team én voor de ontwikkeling van een organisatie als geheel.

Profielen maken

Mensen functioneren het beste als het werk in lijn ligt met hun persoonlijke drijfveren en talenten (voorkeursgedrag), vaardigheden en cognitieve capaciteiten. De eerste stap naar alignment is het kenbaar maken van organisatiewensen en -verwachtingen via een profiel.

Talentenanalyse

De TMA talentenanalyse brengt 22 drijfveren en talenten in kaart, zodat je de intrinsieke motivatie, de aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag van mensen objectief in beeld hebt.

Competentieniveau

Breng het competentieniveau van mensen in kaart via competentieanalyses. Maak (indien nodig) ook het cognitieve capaciteitenniveau van mensen inzichten via de TMA capaciteitenanalyses. Je krijgt inzicht in werk- en denkniveau van de kandidaat (MBO/HBO/WO)

Matchen

Match persoonlijke kenmerken (drijfveren, talenten, competentieniveau en capaciteiten) met een profiel via TMA matchrapportages.

Ontwikkelen

Succesvolle ontwikkeling is afhankelijk van het competentieniveau, de mate van gedrevenheid en de talenten die iemand heeft. De TMA ontwikkelgids en de module POP ondersteunen bij het kiezen van kansrijke acties.

Mobiliteit

Daar waar mensen niet meer matchen met hun rol of functie, kun je mensen begeleiding naar ander werk bieden via de TMA Beroepsvoorkeuren en interesse analyse, talentenanalyse en de Career coach.

Mobiliteit start met inzicht in drijfveren en talenten

De filosofie van de TMA Methode is dat inzicht in drijfveren en talenten de eerste belangrijke stap is naar een gezonde arbeidsmobiliteit. Inzicht in de drijfveren/talenten activeert mensen om zelf te bewegen richting werk dat goed bij hen en de organisatie past. Ook bij gedwongen vertrek is het inzicht in de eigen drives en talenten een belangrijk aspect. Mensen met zelfinzicht maken namelijk betere keuzes en zijn sneller in staat om het juiste werk te vinden.

De TMA Methode ondersteunt mensen en organisaties vanuit de bovenstaande filosofie met praktische online instrumenten die het inzicht van mensen vergroten en op een makkelijke manier mensen matchen met passende arbeid.

Voorbeeldrapportages

Klik op één van de rapportages om de pdf te downloaden

Wij helpen je graag om je werkgeluk te vergroten door te gaan doen waar je goed in bent en wat bij je past. Dat kan zijn binnen je huidige functie óf op een beter bij jou talenten passende werkplek. Neem hieronder vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over de TMA methode?

adminTMA methode