marissa grootes 837jygbcjo unsplash

Van gesprekscyclus naar ontwikkelcyclus

Geschreven door JOE

Een ééndaagse training voor managers en leidinggevenden

Het klinkt zo mooi: Als leidinggevende geef je jouw mensen jaarlijks feedback op hun functioneren en ontwikkeling. Als input voor verbetering van de resultaten en het stellen van ontwikkeldoelen. Vaak ook nog voor de beloning of een bonus. Je helpt zo je mensen verder met jouw inzicht en ervaring. Onze ervaring is dat het anders uitwerkt.

In de praktijk zijn er vijf knelpunten die we regelmatig tegenkomen

De belangen zijn te groot

Veel mensen zien een functioneringsgesprek of beoordeling eerder als een (door P&O opgelegde) veroordeling: Verbeterpunten worden ervaren als kritiekpunten en een diskwalificatie van de medewerker. Met als resultaat dat verbeterpunten vermeden, verbloemd of ontkend worden en eerder verlammend werken dan stimulerend.

Dit wordt nog veel sterker wanneer de beoordeling gekoppeld is aan de beloning of bonus.

In het verleden behaalde resultaten …

bieden inderdaad geen garantie voor de toekomst. Door een beoordeling bekijk je iemands mogelijkheden vanuit het verleden. Dit laat weinig ruimte voor verrassingen, wat (nog) niet zichtbaar is, iemands wensen of talenten.

Het is een momentopname

Ook al is een beoordeling gebaseerd op een heel jaar, de beoordeling zelf staat vast. Dit staat haaks op de steeds veranderende dynamiek in de praktijk.

Het is subjectief

Een oordeel is nooit helemaal objectief; er is altijd ruimte voor interpretatie en andere invalshoeken. Iemands totale functioneren over een jaar vangen in één objectief oordeel dat aan alle aspecten van het functioneren jaar recht doet voor alle betrokkenen is een ‘mission impossible’. En veel werk.

Het benadrukt hiërarchie

Dit is misschien wel de belangrijkste belemmering. Als medewerker word je beoordeeld. Dat oordeel heeft invloed op je carrière, hoe je gezien wordt in de organisatie en (in) direct op je beloning. Dit bekrachtigt een traditionele hiërarchische structuur, waarin de leidinggevende het beter weet dan de medewerker en de medewerker instructies volgt. Deze hiërarchische wijze van organiseren ondermijnt eigen initiatief, probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid. Onmisbare vaardigheden in veel organisaties, waarin de complexiteit en dynamiek steeds sneller toenemen.

Wat werkt dan wel?

Duurzaam resultaat met je mensen bereik je met de volgende stappen.

1.   Geef de medewerker zelf de regie
Doe een appel op persoonlijk leiderschap: Hun werk en ontwikkeling is hun verantwoordelijkheid. Dat betekent: Vooral vragen stellen en waar nodig structureren, niet invullen.

2.   Focus op sterke kanten en successen
Aandacht voor wat goed gaat geeft veel meer resultaat dan focus op dingen die niet goed gaan. Iedereen is uniek en juist het benadrukken en benutten van die verschillen draagt bij aan herkenbaarheid en veiligheid (ik mag mezelf zijn) en effectiviteit (als iedereen nou doet waar hij/zij goed in is bereiken we samen veel meer).

3.   Onderzoek met elkaar wat er nodig is
Door met elkaar de doelen voor de organisatie of het team te onderzoeken en benoemen creëer je eigenaarschap en kom je ook nog eens tot effectievere doelen. De mensen weten vaak zelf het beste wat er nodig is.

4.   Onderzoek talenten en ambities
Mensen hebben doorgaans veel meer mogelijkheden en talenten dan wat er van ze gevraagd wordt. Door te onderzoeken wat ze belangrijk vinden, waar ze energie van krijgen en wat ze zouden willen krijg je zicht op het verborgen potentieel van je mensen. En zijzelf ook.
Veel organisaties beschikken over scans of tests die mensen kunnen helpen om ze inzicht te geven in hun talenten of ambities. Die kunnen hiervoor als input gebruikt worden.
Desgewenst kan JOE hiervoor een TMA talentenscan leveren.

5.   Verbind individuele – en ondernemingsdoelen
Door wat er nodig is te koppelen aan de kwaliteiten, ambities en het potentieel van de mensen laat je zien wat hun betekenis voor de organisatie is en waarmee ze impact kunnen hebben, waarvoor ze belangrijk zijn.
Deze verbinding is ook de oplossing voor het bewaken van de balans tussen organisatiedoelen (‘de dictatuur’) en individuele doelen (‘de speeltuin’).

6.   Begeleid het proces van functioneren en ontwikkelen
Werken en ontwikkelen zijn een continu proces. Vaste procedures en gesprekken belemmeren dit proces juist, daarmee kom je niet verder dan momentopnames.

Hoe doe je dat?

JOE, Jouw Ontwikkeling Eerst heeft een ééndaagse training ontwikkeld voor leidinggevenden en managers. Je gaat met praktische checklists, casussen en praktijksimulaties aan de slag met leidinggeven 2.0. Gedurende de dag ga zelf ervaren hoe het voor jou werkt en je krijgt meer inzicht in hoe je eigen talenten en ambities in te zetten. De belangrijkste onderdelen van de training:

  • Intro wat is persoonlijk leiderschap en hoe laat ik medewerkers zelf de regie nemen.
    Praktijksimulatie waarin we met elkaar de do’s en dont’s oefenen.
  • Aan de slag met focussen op sterke kanten en successen. Het klinkt banaal, maar blijkt in de praktijk net zo moeilijk als het nodig is.
  • Gezamenlijk doelen stellen. Aan de hand van een casus en een format werken we aan het stellen van doelen, afgeleid van de organisatie- en teamdoelen. En wel zo dat de medewerker (mede) eigenaar wordt, zich verantwoordelijk voelt.
  • Onderzoek de talenten en ambities van de medewerker. Je krijgt een vragenlijst voor de medewerker om zich voor te bereiden en een format (‘de tijdreis’) en een checklist om samen de talenten en ambities te onderzoeken.
  • Verbind de ondernemingsdoelen en de individuele doelen. Begeleid het proces. Je krijgt een checklist met praktische vragen die je jezelf en je mensen steeds kan stellen om met elkaar op koers te blijven.
    Desgewenst is er voor de mensen zelf is een praktisch werkboek waarmee ze aan de slag kunnen met hun persoonlijk ontwikkelplan.

Hoe meld jij je aan?

We kunnen ons voorstellen dat je veel zin hebt om aan de slag te gaan. Je kunt je aanmelden via de website www.jouwontwikkelingeerst.nl, wij nemen dan contact met jou op. Mailen kan natuurlijk ook, info@jouwontwikkelingeerst.nl

Wellicht wil je eerst jezelf informeren over de cursus of gewoon even klankborden over jouw wensen, dan maken we graag een afspraak met je om jouw wensen en onze mogelijkheden door te spreken.
Bel dan met Harry Brink op 06 46 13 63 21 of mail harry@jouwontwikkelingeerst.nl

Graag tot ziens
Namens het gehele JOE Team

Harry Brink
TMA Expert

Artikel delen:

Samen sparren?

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek over jouw vragen en wensen met betrekking tot het inzetten van talenten voor jezelf, je team of je organisatie.