AXIS & Stuifmeel bij de laatste acht voor de TMA award

Op 14 november 2019 viert de TMA hun 20-jarig bestaan en ter gelegenheid hiervan reiken zij op deze feestelijke dag de TMA Talent Award uit. De winnaar van de award wordt gekozen uit organisaties die een succesvol Integraal talentmanagement voeren. AXIS & Stuifmeel is een van de genomineerden voor deze prijs.

Axis & Stuifmeel is een specialist op het gebied van de aandrijftechniek met een kleine 30 medewerkers en heeft de ambitie te groeien. De directie heeft JOE, Jouw Ontwikkeling Eerst, gevraagd om samen antwoord te geven op de volgende vragen.

 • Er is ruimte voor groei, hoe krijgen we de medewerkers mee?
 • We willen daartoe graag de organisatie rondom de klant anders inrichten, hoe gaan we dat doen?
 • We willen daartoe graag de organisatie rondom de klant anders inrichten, hoe gaan we dat doen?
 • Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?

Samen Sterk

De antwoorden op de vragen zijn verwerkt in het ontwikkeltraject ‘Samen sterk’. Het traject is mét en voor de medewerkers opgesteld, met als doel het scheppen van de voorwaarden voor verandering en groei.
We zijn gestart met het in kaart brengen van de wensen van de organisatie. Wat wil je bereiken en wat verwacht je daar bij van jezelf en jouw medewerkers. Hoe ziet dat er concreet uit in gedrag.
Aan de andere kant hebben we in kaart gebracht wat de medewerkers willen en welke talenten zij hebben. Welk gedrag kunnen zij laten zien. Op het kruispunt van beide vindt de match plaats.

Gezette stappen

Centraal stond het veranderen van het gedrag van de medewerkers. Het ontwikkeltraject bestond uit een aantal stappen. Elke stap is met het management voorbereid en begon met een aftrap met de medewerkers.
Bij het traject is gebruik gemaakt van de TMA portal, met concrete rapportages, geautomatiseerde ondersteuning met workflows en de praktische TMA competentiegrid.

Belangrijkste speerpunten

Van leverancier gerichte naar klantgerichte teams. In de oude situatie waren de teams verdeeld in sales, productmanagement (leveranciersaanbod) en salesondersteuning. Alle apart van elkaar werkend. Nadeel, productgericht, eilandcultuur, troebele communicatie. In de nieuwe structuur klantenteams op basis van regio met een salesmanager, productspecialist (niet meer op 1 product maar breed) en salesondersteuner.

Flexibeler samenwerken binnen en vooral tussen de functies. Wie komt in welk team, hoe is het team op zijn sterkst en waar zitten de schuurplekken. Actiever met klanten meewerken aan totaaloplossingen voor hun vragen of doelstellingen. Samenwerken in het team over het eigen specialisme heen.

Stap 1
Voorbereiding en Kick-Off

Stap 2
TMA talentenscans en persoonlijke coachgesprekken met medewerkers en management.
Wat heeft iedereen in huis aan drijfveren, talenten en ontwikkelbare competenties?

Stap 3
Bespreken en vastleggen gewenst gedrag van de eigen – en elkaars functies.
Wat verwachten we concreet van elkaar om samen te kunnen groeien?

Stap 4
360 graden feedback met persoonlijke terugkoppeling door medewerkers en management.
Waar staat iedereen nu? Hoe zie je jezelf en hoe zien we elkaar?

Stap 5
Opstellen en uitwerken persoonlijk ontwikkelplan, aan de hand van een praktisch werkboek.
Welke stappen kan ik zetten om mee te groeien met het bedrijf?

Stap 6
Invullen functies en teams met medewerkers, matchen

Resultaten Ontwikkeltraject “samen Sterk” voor Axis & Stuifmeel

 • Nieuw opgezette functie- en competentieprofielen klaar voor ISO normering.
 • Gewenst gedrag van medewerkers en management beschreven.
 • Inzicht in de eigen en elkaars talenten en drijfveren, valkuilen en schuurplekken.
 • Nieuwe opzet effectiever functionerende teams en versterkte samenwerking over de teams heen.
 • Draagvlak bij de medewerkers en het management voor de beoogde groei en verandering.
 • Motivatie bij werknemers om zich te ontwikkelen én een heldere ontwikkelingsrichting.
 • Mensen ervaren dat er in ze geïnvesteerd wordt.
 • Het management heeft inzicht in de talenten en het effectief inzetten van de mensen en kan zelfstandig verder met het toepassen van de TMA talentenscans en 360 feedback.
 • Ook de rol van het management is aangepast aan persoonlijk voorkeursgedrag. Er is een splitsing gekomen in Salesmanagement en Operationsmanagement.

We zijn er trots op dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan het op de kaart zetten van het Talentmanagement bij AXIS & Stuifmeel. 

 

joebeheerAXIS & Stuifmeel bij de laatste acht voor de TMA award
lees meer

Van gesprekscyclus naar ontwikkelcyclus

Een ééndaagse training voor managers en leidinggevenden

Het klinkt zo mooi: Als leidinggevende geef je jouw mensen jaarlijks feedback op hun functioneren en ontwikkeling. Als input voor verbetering van de resultaten en het stellen van ontwikkeldoelen. Vaak ook nog voor de beloning of een bonus. Je helpt zo je mensen verder met jouw inzicht en ervaring. Onze ervaring is dat het anders uitwerkt.

In de praktijk zijn er vijf knelpunten die we regelmatig tegenkomen

De belangen zijn te groot

Veel mensen zien een functioneringsgesprek of beoordeling eerder als een (door P&O opgelegde) veroordeling: Verbeterpunten worden ervaren als kritiekpunten en een diskwalificatie van de medewerker. Met als resultaat dat verbeterpunten vermeden, verbloemd of ontkend worden en eerder verlammend werken dan stimulerend.

Dit wordt nog veel sterker wanneer de beoordeling gekoppeld is aan de beloning of bonus.

In het verleden behaalde resultaten …

bieden inderdaad geen garantie voor de toekomst. Door een beoordeling bekijk je iemands mogelijkheden vanuit het verleden. Dit laat weinig ruimte voor verrassingen, wat (nog) niet zichtbaar is, iemands wensen of talenten.

Het is een momentopname

Ook al is een beoordeling gebaseerd op een heel jaar, de beoordeling zelf staat vast. Dit staat haaks op de steeds veranderende dynamiek in de praktijk.

Het is subjectief

Een oordeel is nooit helemaal objectief; er is altijd ruimte voor interpretatie en andere invalshoeken. Iemands totale functioneren over een jaar vangen in één objectief oordeel dat aan alle aspecten van het functioneren jaar recht doet voor alle betrokkenen is een ‘mission impossible’. En veel werk.

Het benadrukt hiërarchie

Dit is misschien wel de belangrijkste belemmering. Als medewerker word je beoordeeld. Dat oordeel heeft invloed op je carrière, hoe je gezien wordt in de organisatie en (in) direct op je beloning. Dit bekrachtigt een traditionele hiërarchische structuur, waarin de leidinggevende het beter weet dan de medewerker en de medewerker instructies volgt. Deze hiërarchische wijze van organiseren ondermijnt eigen initiatief, probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid. Onmisbare vaardigheden in veel organisaties, waarin de complexiteit en dynamiek steeds sneller toenemen.

Wat werkt dan wel?

Duurzaam resultaat met je mensen bereik je met de volgende stappen.

1.   Geef de medewerker zelf de regie
Doe een appel op persoonlijk leiderschap: Hun werk en ontwikkeling is hun verantwoordelijkheid. Dat betekent: Vooral vragen stellen en waar nodig structureren, niet invullen.

2.   Focus op sterke kanten en successen
Aandacht voor wat goed gaat geeft veel meer resultaat dan focus op dingen die niet goed gaan. Iedereen is uniek en juist het benadrukken en benutten van die verschillen draagt bij aan herkenbaarheid en veiligheid (ik mag mezelf zijn) en effectiviteit (als iedereen nou doet waar hij/zij goed in is bereiken we samen veel meer).

3.   Onderzoek met elkaar wat er nodig is
Door met elkaar de doelen voor de organisatie of het team te onderzoeken en benoemen creëer je eigenaarschap en kom je ook nog eens tot effectievere doelen. De mensen weten vaak zelf het beste wat er nodig is.

4.   Onderzoek talenten en ambities
Mensen hebben doorgaans veel meer mogelijkheden en talenten dan wat er van ze gevraagd wordt. Door te onderzoeken wat ze belangrijk vinden, waar ze energie van krijgen en wat ze zouden willen krijg je zicht op het verborgen potentieel van je mensen. En zijzelf ook.
Veel organisaties beschikken over scans of tests die mensen kunnen helpen om ze inzicht te geven in hun talenten of ambities. Die kunnen hiervoor als input gebruikt worden.
Desgewenst kan JOE hiervoor een TMA talentenscan leveren.

5.   Verbind individuele – en ondernemingsdoelen
Door wat er nodig is te koppelen aan de kwaliteiten, ambities en het potentieel van de mensen laat je zien wat hun betekenis voor de organisatie is en waarmee ze impact kunnen hebben, waarvoor ze belangrijk zijn.
Deze verbinding is ook de oplossing voor het bewaken van de balans tussen organisatiedoelen (‘de dictatuur’) en individuele doelen (‘de speeltuin’).

6.   Begeleid het proces van functioneren en ontwikkelen
Werken en ontwikkelen zijn een continu proces. Vaste procedures en gesprekken belemmeren dit proces juist, daarmee kom je niet verder dan momentopnames.

Hoe doe je dat?

JOE, Jouw Ontwikkeling Eerst heeft een ééndaagse training ontwikkeld voor leidinggevenden en managers. Je gaat met praktische checklists, casussen en praktijksimulaties aan de slag met leidinggeven 2.0. Gedurende de dag ga zelf ervaren hoe het voor jou werkt en je krijgt meer inzicht in hoe je eigen talenten en ambities in te zetten. De belangrijkste onderdelen van de training:

 • Intro wat is persoonlijk leiderschap en hoe laat ik medewerkers zelf de regie nemen.
  Praktijksimulatie waarin we met elkaar de do’s en dont’s oefenen.
 • Aan de slag met focussen op sterke kanten en successen. Het klinkt banaal, maar blijkt in de praktijk net zo moeilijk als het nodig is.
 • Gezamenlijk doelen stellen. Aan de hand van een casus en een format werken we aan het stellen van doelen, afgeleid van de organisatie- en teamdoelen. En wel zo dat de medewerker (mede) eigenaar wordt, zich verantwoordelijk voelt.
 • Onderzoek de talenten en ambities van de medewerker. Je krijgt een vragenlijst voor de medewerker om zich voor te bereiden en een format (‘de tijdreis’) en een checklist om samen de talenten en ambities te onderzoeken.
 • Verbind de ondernemingsdoelen en de individuele doelen. Begeleid het proces. Je krijgt een checklist met praktische vragen die je jezelf en je mensen steeds kan stellen om met elkaar op koers te blijven.
  Desgewenst is er voor de mensen zelf is een praktisch werkboek waarmee ze aan de slag kunnen met hun persoonlijk ontwikkelplan.

Hoe meld jij je aan?

We kunnen ons voorstellen dat je veel zin hebt om aan de slag te gaan. Je kunt je aanmelden via de website www.jouwontwikkelingeerst.nl, wij nemen dan contact met jou op. Mailen kan natuurlijk ook, info@jouwontwikkelingeerst.nl

Wellicht wil je eerst jezelf informeren over de cursus of gewoon even klankborden over jouw wensen, dan maken we graag een afspraak met je om jouw wensen en onze mogelijkheden door te spreken.
Bel dan met Harry Brink op 06 46 13 63 21 of mail harry@jouwontwikkelingeerst.nl

Graag tot ziens
Namens het gehele JOE Team

Harry Brink
TMA Expert

adminVan gesprekscyclus naar ontwikkelcyclus
lees meer