Team Ontwikkeling

Een goed team bestaat een mensen met verschillende kwaliteiten en dus met verschillende talenten. Werken vanuit de overeenkomsten met respect en begrip voor de verschillen – wat is ieders specifieke bijdrage in het team én wat is het dat het team bindt –  is cruciaal voor het goed functioneren van een team en voor het bereiken van de gestelde doelen.

Om met de ontwikkeling van een team aan de slag te kunnen gaan is het belangrijk om eerst in kaart te brengen waar het team staat, wat er speelt en waar de focus van het ontwikkelingstraject op dient te liggen.

 • Is er veiligheid en vertrouwen in het team
 • Zijn de doelen geformuleerd en voor iedereen duidelijk
 • Zijn de taken en verantwoordelijkheden gedefinieerd
 • Mag iedereen er volledig zijn
 • Is het leiderschap van de manager afgestemd op de behoefte van het team.

De inzet van de TMA methode in teamontwikkeling kan in verschillende fases nuttig en handig zijn. Met de teamanalyse van de TMA methode wordt inzichtelijk in welke mate de talenten in een team aanwezig zijn en welke behoefte het team heeft. Dit laat zien wat het team nodig heeft van de manager / teamleider / leidinggevende om goed te kunnen functioneren.

Voorbeelden van vragen van waaruit een teamontwikkelingstraject kan worden gestart:

 • Hoe kan de open communicatie in het team vergroot worden?
 • Hoe ontwikkel ik meer initiatief en inbreng van de teamleden?
 • Hoe kan het WIJ-gevoel vergroot worden?
 • Hoe kunnen we elkaars kwaliteiten benutten binnen het team?
 • Hoe ontwikkelen we de zelfsturing binnen het team?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de teamleden eigenaarschap nemen voor hun eigen functioneren en dat in het team?

Waar kan JOE ingezet worden in de ontwikkeling van teams?

Workshop Talent Inzicht

Een workshop van één dag waarin teamleden in kaart brengen welke talenten en competenties ze in willen zetten in het team. Zijn de teamleden nog niet bekend met hun talenten, dan wordt voorafgaand aan deze workshop individueel met elk teamlid de TMA scan gedaan en de rapportage besproken.

Team ontwikkeltraject

Een maatwerk teamontwikkelingstraject waarin de vragen centraal staan die spelen in het team. Na een intake gesprek met de manager / leidinggevende / teamleider wordt een plan opgesteld om te komen tot antwoorden op de vragen. Het in kaart brengen van de talenten van alle teamleden en de teamanalyse helpt daarbij.

Leiderschapontwikkeling

Het ontwikkelen en vergroten van  leiderschapskwaliteiten is een continue proces. Dat is nodig om mensen aan te sturen, maar ook om leiding te geven aan jezelf. In een 4 daagse workshop Natuurlijk Leiderschap leer je vijf rollen toepassen die nodig zijn om gebalanceerd leiding te geven aan jezelf en aan anderen.

Meer weten over de mogelijkheden?

Heb je een vraag of wil je contact met ons over teamontwikkeling?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

adminTeam Ontwikkeling