Een goed team door de ogen van een paard

Je zult wel denken, hoe kan een paard nou weten wat een goed team is? Nou eigenlijk als geen ander, want ze zijn onderdeel van een team en we noemen dat team de kudde. In de kudde is ieder lid belangrijk en heeft zijn eigen plek, is er een rolverdeling en gaat het belang van de kudde als geheel voor op het belang van het individu. Er zijn dus best wel wat parallellen met een mensenteam.

Belang van groepsnormen

Bij Google hebben ze onderzoek gedaan wat een team goed maakt. Naar voren kwam dat groepsnormen het meest bepalend zijn voor het goed functioneren van het team. Als eerste belangrijke sleutelnormen worden genoemd veiligheid – het vermogen van de teamleden om anderen in het team te vertrouwen – en betrouwbaarheid – leden kunnen op elkaar vertrouwen om de vereiste taken te voltooien. Daarin komt de behoefte van een mensenteam dus overeen met die van een kudde paarden. De volgende sleutelnorm die genoemd wordt, is Structuur en duidelijkheid – elke persoon in het team heeft een specifieke rol, begrijpt zijn of haar lange en korte termijn doelen en ziet hoe dit bijdraagt aan de algemene doelstellingen van het team.

Vijf rollen

In de kudde is dit te vertalen naar de vijf rollen die waarneembaar zijn en die gezamenlijk zorgen voor rust voor alle kuddeleden en voor het goed functioneren van de kudde als geheel. De afzonderlijke kuddeleden nemen de rollen situationeel. Zo is de rol van Leider, het paard dat deze rol neemt zal gevolgd worden omdat het weet waar de waterbron is en waar de groenste weides zijn. En de rol van Dominant, de rol die ingezet wordt om grenzen aan te geven, conflicten te beslechten en het tempo te bepalen. Ieder paard neemt ook een groot deel van de tijd de rol van metgezel en onderhoudt vanuit die rol contact met andere kuddeleden. Alle rollen hebben een kwaliteit, maar kennen ook een valkuil.

Een paard dat in een groep mensen komt, zal razendsnel scannen hoe het met iedereen in deze mensenkudde gesteld is als persoon én hoe het met de veiligheid is, wat de rangorde is en of er gezamenlijkheid is. Vooral dat laatste is de doorslaggevende factoor voor een paard in de keuze of het zich aan wil sluiten bij de mensenkudde. Dus als er iets speelt in een team op deze thema’s zal een paard dat direct laten zien in de aanwezig- dan afwezigheid van de bereidheid om verbinding met de mensen aan te gaan.

Ieder leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap; hoe geef je leiding aan jezelf en aan jouw leven. Als je je daar bewust van bent, kun je vervolgens kijken naar hoe je dat doet in relatie tot anderen, bv als partner, familie- en/of teamlid.

Natuurlijk Leiderschap

In de workshop Natuurlijk Leiderschap die ik samen met Corinne Kassels organiseer staan de vijf rollen centraal. In de workshop ervaar je hoe jij de rollen nu inzet en is er alle ruimte om te experimenten en te ervaren hoe je dat op een voor jou natuurlijk wijze kunt doen, waardoor je jouw positie in relatie met anderen, en ook als teamlid bewuster inneemt.

Op https://horsesjoe.nl/natuurlijk-leiderschap kun je alles lezen over de 4-daagse workshop en de proeverij waarin je kennis kunt maken met het programma.

joebeheerEen goed team door de ogen van een paard
lees meer

Wat kun je leren van The A Team

Wie kent The A Team nog? Een bonte verzameling van 4 mensen die samen de meest gewaagde opdrachten tot een goed einde brengen. Hannibal de coole teamleider, BA de indrukwekkende spierbundel, Face met zijn mooie praatjes en bijzondere overtuigingstechnieken en Murdoc, een beetje gek maar wel briljant.

De kracht van het insluiten en benutten van de verschillen

Maar wat is nu het succes van The A Team?  Ja, dat is het script zul je zeggen en natuurlijk heb je daar gelijk in. Ze winnen altijd. Maar los daarvan zijn er nog andere factoren die een rol spelen. Een van de belangrijkste is wel dat iedereen mag zijn wie hij is. BA is altijd sacherijnig, maar hij is wel ons sacherijn, daar blijf je af. Face met zijn gladde praatjes, maffe Murdoc, maar het blijkt niet uit te maken voor het team. Natuurlijk is er wel eens wat irritatie, maar de boventoon is toch dat men elkaar waardeert om zijn talenten. En daarnaast zet BA de teamleider, iedereen in op zijn talenten.  Hij weet wat hij in huis heeft en hij weet wat hij nodig heeft, wanneer en op welke plek.

Ze vinden elkaar op de overeenkomsten, de gezamenlijke doelen en kunnen daardoor de verschillen, inclusief irritaties insluiten en zelfs benutten.

Maar ook vanuit de filmmaker kant is dit proces gevolgd. Bij de teamcasting is ook gekeken naar wat hebben we aan talenten en vaardigheden nodig om er een succesteam van te maken en wie kunnen we daar voor casten.

Het succes van The A team kun je bijna rechtstreeks doortrekken naar jouw eigen team.

Het begint met de opdracht. Hoe ziet de opdracht er precies uit. Wat zijn de resultaatgebieden, wat wordt er verwacht qua tijd, proces, inzet, kennis ervaring, talenten, competenties en zo voort. Kortom wat heb je allemaal nodig om van de missie van het team een succes te maken.

Dan ga je in jouw team inventariseren wat je allemaal in huis hebt. Welke kennis en ervaring zit er, maar vooral ook welke talenten heb je in het team. Zit er iemand tussen die de aanleg heeft om de contacten met de burger in goede banen te leiden, heb je een teamlid die de briljante ideeën heeft, heb jij jouw eigen BA, die er voor zorgt dat dingen gedaan worden. En hoe stuur jij die talenten dan aan. Hoe creëer jij het script waarin jouw talenten het best functioneren. Wat hebben ze van jou nodig om de talenten volledig tot laten opbloeien.

Aan de ene kant moet je er als teamleider voor zorgen dat jij goed voor de bril hebt wat je nodig hebt om van de teamdoelen een succes te maken. Aan de andere kant dien je de talenten van jouw team te (er)kennen, in te zetten en te stimuleren. Dan groeit het gehele team en daarmee de gehele organisatie. Werkgeluk noemen we dat.

Alle teamleden, inclusief jijzelf, mogen echt zichzelf zijn met alles er op en er aan. Je wordt gewaardeerd om jouw talent, om jouw uniek zijn.

De overeenkomsten koesteren om de verschillen te kunnen insluiten en benutten.

Als manager of teamleider hoef je de talenten alleen maar te managen. Wat dat inhoudt leer je in de eendaagse Certificeringstraining TMA Talent Manager.

joebeheerWat kun je leren van The A Team
lees meer